Luật sư cho rằng, cần phải xem xét, làm rõ nguyên nhân dẫn đến hành vi bỏ con của người mẹ để có phương án xử...