Một trong những thứ làm nên hồn cốt của Đà Lạt là những vạt rừng thông xanh mướt, vi vu trong gió, như giấu vào...