Gặp áp lực phải lo cho cha già bệnh nặng ở nhà và mặc cảm gia đình nghèo khó, chàng trai trong phút bồng bột đã lấy...