Em bé đã ngay lập tức đưa đến bệnh viện để có sự chăm sóc đặc biệt. Rất may mắn, sau khi tiến hành 1 loạt các...