Bộ tộc Mursi ở Ethiopia nổi tiếng với phong tục lồng đĩa vào môi để thể hiện đẳng cấp xã hội của người phụ...