Khi đọc bài kiểm tra này, nhiều người đã không khỏi giật mình trước màn lý giải những hiện tượng tự nhiên xuất...