Chỉ rời mắt khỏi con trong giây lát, người mẹ phải nhận hậu quả đau lòng.