Lời nguyền 'Guevedoces' đã phủ lên ngôi làng kỳ lạ Salinas một thời gian dài. Những bé gái trúng phải lời nguyền này,...