Từ cuối năm 2020 đến đầu năm 2021, thanh niên đã nhiều lần dụ dỗ bé gái về phòng trọ của mình để quan hệ.