Nhắc tới Dũng trọc trong giới giang hồ mạng, không ai không biết bởi sự nổi tiếng của đại ca người Hà Đông này...