Không chỉ tham gia hoạt động cứu trợ khẩn cấp, Phan Anh còn tính đường dài với những chương trình khắc phục hậu...