Trong khi phụ huynh trao đổi với thầy giáo không để ý đến cháu, cháu hiếu động nhảy xuống bể và bị...