Người mẹ trẻ gào khóc trong vô vọng. Còn người cha vốn bị ung thư hành hạ càng trở nên suy sụp sau cái chết của...