Chỉ vì bất cẩn mà một gia đình chăn nuôi cá sấu tại Campuchia đã phải trả một cái giá đắt - mạng sống...