“Cháu H. cũng chỉ khai ông K. và anh Sơn có quan hệ. Còn việc hành vi đó thực hiện ở đâu, thời gian nào, có bị ép...