Bệnh tật

Gia Lai: Khánh kiệt vì bệnh tật

Gia Lai: Khánh kiệt vì bệnh tật

Đó là gia đình bà Nguyễn Thị Du và Trần Thị Minh (cùng trú tại thôn Phú Tân, xã Ia Băng, huyện Chư Prông). Nghèo khó...