Các hãng bay Việt đã công bố kế hoạch khai thác chặng bay nội địa trở lại từ 16/4, ngay sau khi kết thúc 'cách ly...