Thị trường nóng là bạn thân; ấm là đồng nghiệp, bạn chung lớp; lạnh là những người quen biết - người của công...