Ông Trương Minh Tuấn, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết sẽ cho kiểm tra ngay các nhà mạng chặn từ...