Đúng 11h, toàn bộ phiếu bầu được đưa về phòng kiểm đếm, sau khi các đại biểu hoàn thành việc bỏ phiếu tại...