Lỗi quên bật xi nhan là một trong những lỗi phổ biến nhất đối với người tham gia giao thông. Vậy bật xi nhan chậm...