Mỗi ngày, các thợ lặn ở Cửa Tùng (Quảng Trị) lặn dưới đáy biển đến 8 giờ để săn tôm hùm loại nhỏ, bán làm...