Chưa được cấp phép đào tạo nghề nhưng công ty CP Dệt may Sơn La (huyện Quỳnh Nhai) vẫn mở lớp, 'bóp méo'...