Vũ Cảnh Phương, hiệu trưởng Trường tiểu học và trung học cơ sở Tân Thanh 2 (Tuyên Quang), bị khởi tố vì đã có...