Đội tuần tra, kiểm soát giao thông 6.1 (Phòng CSGT – Công an Hà Tĩnh) vừa phát hiện 2 xe khách vận chuyển hàng hóa không...