Hai chiếc que sắt cắm phập xuống đất, đằng sau là sợi dây điện nối với chiếc máy kích cứ chốc lại...