Chuẩn tướng Hin Sok Kheng, phó giám đốc cảnh sát tỉnh Tà Keo (Campuchia) bị điều tra vì bắt giữ trái pháp luật và...