Công an huyện Hải Hà (Quảng Ninh) vừa bắt giữ một đối tượng chống người thi hành công vụ khiến một cán bộ tổ...