Đi cùng cô ruột đến quầy thuốc truyền nước, Minh được đối tượng Lợi gạ lên tầng riêng chữa mụn trứng cá và...