Quá trình kiểm tra, cơ quan kiểm tra Tỉnh ủy Bạc Liêu xác định phát hiện có sai phạm của cán bộ trong thực...