Gần 0h ngày 21-6, Công an quận Hà Đông phối hợp với các đơn vị chức năng của CATP Hà Nội đã bắt được Nguyễn...