Công ty Quốc Cường Gia Lai quyết định chuyển nhượng toàn bộ 49,9% vốn công ty BĐS Sông Mã, giá chuyển nhượng tối...