Sau khi gây tai nạn liên hoàn, đối tượng Dương với biểu hiện ngáo đá cố thủ trên xe và bị lực lượng...