Trong khoảng thời gian từ tháng 2/2018 đến tháng 9/2018, bé L. có quan hệ tình cảm với 3 thiếu niên và lần...