Đây là một trong những lỗi cơ bản liên quan đến đèn xe được quy định tại Nghị định 100/2019 có hiệu lực từ...