Bộ GTVT công bố dự thảo Luật Giao thông đường bộ sửa đổi với thời gian lấy ý kiến kéo dài đến 21/6. Trong đó...