Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Bộ Giao thông Vận tải cho biết sẽ không quy định cứng thành quy tắc giao thông đối với...