Thời gian này, ngư dân ở vùng biển Quỳnh Lưu, Hoàng Mai đang vào vụ săn bắt cua đá với những chiếc bẫy...