Nguyễn Minh Tuấn, 31 tuổi, và Nguyễn Thị Lan Anh, 29 tuổi, khai nhiều lần bắt Minh quỳ vào chậu nước, dùng kim châm...