Đối tượng đề nghị nạn nhân qua đêm với mình thì sẽ xóa nợ 2 triệu đồng nhưng nạn nhân không đồng ý.