Do nhóm từng tham gia góp tiền kinh doanh tiền điện tử nhưng bị thua sạch mà không rõ nguyên nhân. Nhóm phát hiện 1 doanh...