Do ham mê cờ bạc, Luyện bắt con trai và cháu gái để gây áp lực với gia đình, lấy tiền trả nợ.