Tuấn 'Hero' cùng đồng bọn đi trên 3 ôtô đến Cần Thơ để khống chế 4 người, đưa về TP.HCM với mục đích đòi nợ...