Đừng bao giờ cho con xem phim hoạt hình một mình. Vì điều tồi tệ nhất có thể xảy ra khi bạn không để mắt đến.