Một người phụ nữ Colombia đã quyết định bắt ông chồng lăng nhăng của mình phải nếm mùi nhục nhã khi...