Một người vợ ở Anh đã phải ngồi tù sau khi bị buộc tội kiểm soát hành vi của chồng, chỉ vì chồng không chịu...