Dừng rửa chân tay bên kênh, chị Hồng không may trượt ngã và mất tích. Phát hiện sự việc, chính quyền địa...