Chỉ trong một phút bất cẩn, bà Nguyễn Thị M. (57 tuổi, Ninh Giang, Hải Dương) bị máy tuốt lúa làm đứt rời...