Những trải nghiệm đời thường của những thanh niên vùng thôn quê đôi khi lại trở thành 1 câu chuyện ly kỳ đầy lôi...