'Nhồi' pháo trong những bao tải tất vận chuyển từ biên giới về, sau đó, Thủy xé lẻ, mang gửi nhà người quen chờ...